Skip to main content

Careers

Koordynator Monitoringu Zgodności

Job Req ID 24726365 Location(s) Warsaw, Poland Job Type Hybrid Job Category Compliance and Control
Apply Now

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za podejmowanie aktywnych działań mających na celu ograniczanie ryzyka braku zgodności produktów oraz procesów  z przepisami prawa, wytycznymi regulatorów oraz regulacjami banku.

Kluczowe zadania:

 • Wpieranie jednostki  w zapewnieniu zgodności produktów, procesów oraz wewnętrznych aktów normatywnych Pionu z przepisami prawa, regulacjami instytucji nadzorczych oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi Banku;

 • Udział w procesie samooceny, monitoring zgodności procesów oraz rozwijanie systemu kontroli i procesów oceny ryzyka operacyjnego;

 • Współpraca z innymi jednostkami  w zakresie procesu samooceny;

 • Identyfikowanie zdarzeń i potencjalnych zdarzań związanych z ryzykiem operacyjnym oraz braku zgodności, udział w uzgadnianiu i wdrażaniu planów naprawczych minimalizujących ryzyko, monitorowanie i śledzenie  ich statusu;

 • Dokonywanie kontroli i oceny produktów, procesów i działań poszczególnych jednostek organizacyjnych pod kątem zgodności z prawem, wewnętrznymi aktami normatywnymi, regulacjami instytucji nadzorczych jak również pod względem ich efektywności, racjonalizacji oraz ponoszonego ryzyka;

 • Współpraca z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi  przy określaniu wpływu zmian w przepisach prawa na obszary odpowiedzialności jednostki;

Kwalifikacje:

 • Umiejętność wnikliwej analizy oraz  identyfikacji obszarów wymagających poprawy ich eskalacji oraz proponowania rozwiązań;

 • Umiejętność wydawania opinii i rzeczowej argumentacji  oraz pracy pod presją czasu i wyniku;

 • Wielozadaniowość oraz umiejętność pracy w dynamicznym środowisku;

 • Wysokie umiejętności komunikacyjne;

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację pisemną i ustną;

 • Znajomość obowiązujących w banku produktów i procesów ich obsługi;

 •  Mile widziana znajomość wewnętrznych aktów normatywnych Banku, przepisów prawa, rekomendacji instytucji nadzorczych;

 • Mile widziana znajomość zagadnień  z zakresu monitoringu zgodności, kontroli wewnętrznej oraz doświadczenie w tym zakresie;

 • Wymagana znajomość języka polskiego;

Citi Handlowy oferuje:

 • ·Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich)

 • Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu

 • ·Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół

 • Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej

Powyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności: BankHandlowyPolandPrivacyNotic

------------------------------------------------------

Job Family Group:

Compliance and Control

------------------------------------------------------

Job Family:

Business Control

------------------------------------------------------

Time Type:

Full time

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View the "EEO is the Law" poster. View the EEO is the Law Supplement.

View the EEO Policy Statement.

View the Pay Transparency Posting

Apply Now

Saved Jobs

You have no saved jobs

Previously Viewed Jobs

You have no viewed jobs