Skip to main content

Careers

COVID-19:

The health and safety of our colleagues and candidates for employment are our highest priority. Accordingly, Citi continues to monitor the COVID-19 situation closely. We have implemented precautionary measures across our firm globally, including conducting all candidate interviews virtually on a temporary basis until further notice where needed.

Starszy Ekspert ds. Kontroli Zgodności

Job Req ID 21309817 Primary Location Warsaw, Poland Job Category Compliance and Control
Apply Now

Najważniejsze obowiązki:

 • Prowadzenie i/lub wykonywanie kontroli zgodności i testowań pionowych mających na celu zapewnienie przestrzegania przepisów prawa, wytycznych nadzorczych i standardów rynkowych oraz wewnętrznych procedur zgodnie z rocznym planem kontroli

 • Udział w doraźnych kontrolach przeprowadzanych na zlecenie kierownictwa

 • Przygotowywanie dokumentacji z kontroli

 • Zgłaszanie kierownictwu jednostek kontrolowanych naruszeń i nieprawidłowości, obszarów ryzyka zidentyfikowanych w trakcie kontroli

 • Ocena skuteczności wdrażanych w banku działań naprawczych adresujących naruszenia i nieprawidłowości

 • Doskonalenie i rozwój technik i metodologii kontrolnych mających na celu podniesienie efektywności kontroli

 • Znajomość kluczowych przepisów prawa i wytycznych Regulatorów z zakresu bankowości korporacyjnej, detalicznej i rynków finansowych

 • Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności i obowiązków realizowanych przez komórkę ds. zgodności.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze lub inne pokrewne

 • 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu kontroli / audytów/ testów kontrolnych w podmiotach rynków finansowych/ kapitałowych lub firmach audytorskich

 • Wiedza na temat procesów i produktów bankowych

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym

 • Znajomość kluczowych przepisów prawa i wytycznych Regulatorów z działalności bankowej

 • Znajomość procesu identyfikacji i oceny ryzyk

 • Znajomość metodyki oraz technik testowania – umiejętność wykorzystania narzędzi SQL, VBA będzie dodatkowym atutem

 • Umiejętność analizy i wnioskowania.

Wartość rozwojowa:

 • Kompleksowe poznanie systemu kontroli wewnętrznej Banku oraz standardów korporacyjnych dotyczących zarządzania ryzykiem braku zgodności;

 • Wszechstronne szkolenia produktowe i regulacyjne;

 • Możliwość wpływania i decydowania o kierunku rozwoju Banku poprzez rozpoznawanie i przeciwdziałanie ryzyku braku zgodności;

 • Poszerzanie znajomości o procesach i produktach Banku;

 • Styczność z różnymi obszarami działania Banku.

Rola Starszego Eksperta ds. Kontroli jest usytuowana w Banku Handlowym w Warszawie S.A.: BankHandlowyPolandPrivacyNotice

-------------------------------------------------

Job Family Group:

Compliance and Control

-------------------------------------------------

Job Family:

Business Control

------------------------------------------------------

Time Type:

Full time

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View the "EEO is the Law" poster. View the EEO is the Law Supplement.

View the EEO Policy Statement.

View the Pay Transparency Posting

Apply Now
 • Join our team
  of 200,000+
  strong diverse employees

 • Socially minded employees volunteering in communities across 90 countries

 • Meaningful career opportunities thanks to a physical presence in over 98 markets

We foster a culture that embraces all individuals and encourages diverse perspectives, where you can make an impact and grow your career. At Citi, we value colleagues that demonstrate high professional standards, a strong sense of integrity and generosity, intellectual curiosity, and rigor. We recognize the importance of owning your career, with the commitment that if you do, we promise to meet you more than half way.

Saved Jobs

You have no saved jobs

Previously Viewed Jobs

You have no viewed jobs