Skip to main content

Careers

COVID-19:

The health and safety of our colleagues and candidates for employment are our highest priority. Accordingly, Citi continues to monitor the COVID-19 situation closely. We have implemented precautionary measures across our firm globally, including conducting all candidate interviews virtually on a temporary basis until further notice where needed.

Starszy Analityk ds. Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Portfelem

Job Req ID 21314570 Primary Location Warsaw, Poland Job Category Risk Management
Apply Now

Kluczowe zadania:

 • Opracowywanie i wdrażanie zasad polityki kredytowej oraz zasad organizacji procesu kredytowego w odniesieniu do karty kredytowej i niezabezpieczonej linii kredytowej.

 • Regularne monitorowanie jakości portfela kredytowego poprzez szczegółową analizę trendów wskaźników ryzyka w oparciu o dostępne raporty informacji zarządczej oraz dane makroekonomiczne. Wyznaczanie miar referencyjnych jakości portfela (limity, benchmarki).

 • Przygotowywanie informacji na temat ryzyka portfela kredytowego dla karty kredytowej i linii kredytowej na potrzeby Zarządu Banku, Komisji ds. Ryzyka Sektora Bankowości Detalicznej i innych jednostek organizacyjnych Banku.

 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Banku w zakresie realizacji polityki kredytowej i strategicznych wytycznych odnośnie ryzyka kredytowego w odniesieniu do portfela karty kredytowej i linii kredytowej.

 • Dążenie do osiągnięcia celów biznesowych poprzez konstruktywne podejście do potrzeb rozwoju biznesu oraz zapewnienie zgodności z planem finansowym.

 • Definiowanie wymagań funkcjonalnych na potrzeby narzędzi wspierających proces podejmowania decyzji kredytowych, udział w testach oraz procesie ich wdrażania.

 • Podejmowanie decyzji kredytowych dla wniosków o kartę kredytową i linii kredytowej, przekraczających uprawnienia Departamentu Weryfikacji Kredytowej.

 • Współpraca z jednostkami kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w ramach prowadzonych działań audytowych, udział w opracowywaniu ankiet i kwestionariuszy na potrzeby jednostek wewnętrznych oraz regulatora.

 • Udział w testowaniu kluczowych kontroli w ramach procesu MCA oraz QAF.

Wymagania:

 • Minimum 6 letnie doświadczenie w pracy w instytucji finansowej

 • Poparta doświadczeniem znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem kredytowym produktów detalicznych, w tym znajomość metod oceny ryzyka

 • Znajomość procesu kredytowego, rozumienie interakcji w ramach cyklu kredytowego

 • Znajomość specyfiki detalicznych produktów kredytowych

 • Znajomość konstrukcji P&L produktu, zrozumienie poszczególnych jego linii oraz relacji pomiędzy nimi

 •  Umiejętność projektowania złożonych procesów kredytowych oraz koordynacji ich wdrożenia w jednostkach, w których zmiana ma miejsce

 • Znajomość obowiązujących regulacji zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym. Umiejętność identyfikacji ryzyka braku zgodności oraz mitygowania tego ryzyka

 • Umiejętność pracy na dużych zbiorach danych, wyciągania wniosków z analizy oraz strukturyzowania i prezentowania wyników analiz

 • Wysokie zdolności komunikacyjne, umożliwiające prowadzenie dyskusji w ramach całego banku oraz instytucjami zewnętrznymi

 • Znajomość pakietu Office umożliwiająca przygotowanie zaawansowanych analiz, prezentacji i dokumentów

 • Wykształcenie wyższe

 •  Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Jako pracodawca oferujemy:

 • Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych i wiele innych)

 • Możliwość zdobycia doświadczenia poprzez pracę w jednej z wiodących międzynarodowych instytucji bankowych

 • Pracę w dynamicznym, bardzo nowoczesnym środowisku pełnym wyzwań zawodowych

 • Pakiet szkoleń wstępnych, ale również w dalszym okresie pracy

 • Pracę w miłej atmosferze i zgranym zespole

Rola Starszego Analityka ds. Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Portfelem jest usytuowana w Banku Handlowym w Warszawie S.A.: BankHandlowyPolandPrivacyNotice

-------------------------------------------------

Job Family Group:

Risk Management

-------------------------------------------------

Job Family:

Credit & Portfolio Risk Management

------------------------------------------------------

Time Type:

Full time

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View the "EEO is the Law" poster. View the EEO is the Law Supplement.

View the EEO Policy Statement.

View the Pay Transparency Posting

Apply Now
 • Join our team
  of 200,000+
  strong diverse employees

 • Socially minded employees volunteering in communities across 90 countries

 • Meaningful career opportunities thanks to a physical presence in over 98 markets

We foster a culture that embraces all individuals and encourages diverse perspectives, where you can make an impact and grow your career. At Citi, we value colleagues that demonstrate high professional standards, a strong sense of integrity and generosity, intellectual curiosity, and rigor. We recognize the importance of owning your career, with the commitment that if you do, we promise to meet you more than half way.

Saved Jobs

You have no saved jobs

Previously Viewed Jobs

You have no viewed jobs