Skip to main content

Careers

Specjalista ds. Zarządzania Umowami IT

Job Req ID 23709091 Location(s) Warsaw, Poland Job Type Hybrid Job Category Technology
Apply Now

Na tym stanowisku odpowiedzialny/odpowiedzialna będziesz za realizację procesów zarządzania umowami i dostawcami IT w Banku. Będziesz uczestniczył/a zarówno w procesach tworzenia nowych relacji z dostawcami: negocjacji i pisania umów, jak i następnie w procesach zarządzania dostawcami: rozliczeniach, monitorowaniu ryzyka istniejących relacji outsourcingowych, wprowadzaniu zmian wynikających z potrzeb operacyjnych jak i regulacyjnych (np. dostosowanie do zmieniających się przepisów prawa).
Poznasz sposób działania i zorganizowania Pionu Technologii jak i całej organizacji technologicznej grupy Citi. Wspólnie z innymi jednostkami organizacyjnymi, takimi jak Pion Prawny, Pion Zgodności, Biuro Ochrony Danych, Departament Bezpieczeństwa Informacji oraz analogicznymi z grupy Citi wypracujesz najlepsze rozwiązania umowne zabezpieczające interes Banku oraz zdobędziesz wiedzę na temat otoczenia prawnego i regulacyjnego w których działają nowoczesne firmy finansowe. Będziesz często współpracowała/współpracował z regulatorami rynku bankowego w zakresie spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz rekomendacji (np. Rekomendacja D oraz wymagania odnośnie technologii chmury obliczeniowej). Codziennie będziesz miała/miał możliwość pracy nad ciekawymi i wymagającymi projektami z styku technologii i prawa.

Twój zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie umów technologicznych oraz ich późniejsze uaktualnianie,

 • Wsparcie Właściciela Umowy (VM) w zadaniach związanych z zarządzaniem wybranymi umowami (np. wykonywanie okresowych ryzyka relacji outsourcingowej, zbieranie dokumentacji wymagającej cyklicznej aktualizacji),

 • Przygotowywanie wniosków i dokumentów do Organów Statutowych Banku (Zarząd, Rada Nadzorcza),

 • Współpraca z project i process managerami w Banku w zakresie identyfikacji usług objętych umowami,

 • Współpraca z jednostkami wewnętrznymi Banku w procesach przygotowywania umów, w zakresie metodologii i zasad zawierania umów i zarządzania dostawcami,

 • Opracowywanie i pozyskiwanie dokumentacji dla organów zewnętrznych niezbędnych do finalizacji umów,

 • Wsparcie jednostek Banku w zakresie procesów audytowych związanych z umowami technologicznymi,

 • Utrzymywanie relacji z jednostkami z grupy Citi odpowiedzialnych za procesy związane z umowami wewnątrz grupy.

Wymagania:

 • Ukończone studia wyższe o profilu prawnym (tytuł zawodowy nie jest wymagany) lub ekonomicznym,

 • 2 - 3 letnie doświadczenie w procesie przygotowywania/zawierania umów, preferowane umowy na usługi technologiczne,

 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem umowami z dostawcami,

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,

 • Znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania obszaru IT w dużym przedsiębiorstwie lub zainteresowanie nowymi technologiami będzie plusem,

 • Umiejętność budowania i podtrzymywania relacji z jednostkami wewnętrznymi i dostawcami zewnętrznymi,

 • Samodzielność w realizacji zadań,

 • Znajomość wymagań regulacyjnych w zakresie outsourcingu w sektorze finansowym będzie plusem.

Citi Handlowy oferuje:

 • Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich)

 • Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu

 • Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół

 • Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej (do 2 dni w tygodniu)

Powyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności: BankHandlowyPolandPrivacyNotice

-------------------------------------------------

Job Family Group:

Technology

-------------------------------------------------

Job Family:

Technology Project Management

------------------------------------------------------

Time Type:

Full time

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View the "EEO is the Law" poster. View the EEO is the Law Supplement.

View the EEO Policy Statement.

View the Pay Transparency Posting

Apply Now

Saved Jobs

You have no saved jobs

Previously Viewed Jobs

You have no viewed jobs