Skip to main content

Careers

Menedżer ds. Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Portfelem

Job Req ID 24720907 Location(s) Warsaw, Poland Job Type Hybrid Job Category Risk Management
Apply Now

Jesteśmy jednostką z obszaru Pionu Ryzyka Bankowości Detalicznej. Zajmujemy się w szczególności opracowywaniem zasad polityki kredytowej dla produktów ratalnych: Pożyczka Gotówkowa, Produkty hipoteczne oraz produkty kredytowe dla klientów z segmentu Mikroprzedsiębiorstw oraz monitorowaniem zachowania portfeli kredytowych. W bieżącej pracy współpracujemy z jednostkami w Pionie Ryzyka, Operacji oraz Marketingu i Sprzedaży.

Twój zakres obowiązków:

 • Regularne monitorowanie portfela kredytowego poprzez szczegółową analizę trendów wskaźników ryzyka w oparciu o raporty dostępnej informacji zarządczej oraz dane makroekonomiczne. Wyznaczanie miar referencyjnych jakości portfela (limity, benchmarki).

 • Praca na dużych zbiorach danych, analiza danych, wyciąganie wniosków i propozycje zmian polityki kredytowej.

 • Dążenie do osiągnięcia celów biznesowych poprzez kreatywne podejście do potrzeb rozwoju biznesu oraz zapewnienie zgodności z planem strat kredytowych (włączając planowe poziomy opóźnień) oraz zysków.

 • Formułowanie wniosków oraz wysuwanie propozycji zmian/modyfikacji istniejących kryteriów i procedur kredytowych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zautomatyzowania procesu przyznawania produktu kredytowego.

 • Współpraca z innymi jednostkami Banku, w tym zapewnienie właściwej komunikacji istniejących kryteriów kredytowych oraz ich zmian/modyfikacji do wszystkich uczestników procesu kredytowego (m.in. Ryzyka, Marketingu, Dystrybucji, Operacji).

 • Kontrola nad właściwym zastosowaniem wytycznych polityki kredytowej poprzez okresową kontrolę jakości decyzji kredytowych podejmowanych przez Dział Weryfikacji oraz bieżący nadzór nad wszystkimi procesami kredytowymi (weryfikacja, windykacja, operacje, itp.).

 • Zapewnienie zgodności procesów związanych z produktami kredytowymi i procedur kredytowych z wymaganiami prawa i wewnętrznymi regulacjami banku.

 • Aktywny udział w audytach oraz dążenie do uzyskania satysfakcjonujących ocen w przypadku kontroli.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.

 • Min. 6 lat doświadczenia zawodowego w sektorze finansowym, z czego co najmniej 4 lata w obszarze ryzyka kredytowego.

 • Bardzo dobra znajomość metod oceny ryzyka.

 • Umiejętność definiowania złożonych wymogów analiz portfelowych na potrzeby oceny metodyki ryzyka.

 • Umiejętność wyciągania wniosków z analiz produktowych, portfelowych, włączając raporty BIK. Umiejętność oceny wpływu analiz na portfel kredytowy.

 • Wiedza na temat rynku kredytowego w Polsce, wiedza z zakresu pozycji Banku na rynku, znajomość trendów na rynku.

 • Znajomość specyfiki rynku nieruchomości w Polsce.

 • Wiedza z zakresu kosztów ryzyka; wiedza z zakresu rezerw kredytowych (standardy IFRS vs US GAAP).

 • Znajomość zagadnień związanych z ryzykiem kredytowym oraz procesem podejmowania decyzji kredytowych.

 • Znajomość oferty produktowej banku.

 • Znajomość pakietu Office umożliwiająca przygotowanie zaawansowanych analiz, prezentacji i dokumentów.

 • Bardzo wysokie zdolności komunikacyjne, umożliwiające prowadzenie dyskusji i negocjacji w ramach całego banku oraz instytucjami zewnętrznymi.

 • Znajomość konkretnych technik prowadzenia projektów, samodzielność i zdolności managerskie.

 • Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego oraz polskiego.

Citi Handlowy oferuje:

 • Możliwość zdobywania różnorodnych doświadczeń w pracy przy zróżnicowanych projektach z obszaru ryzyka kredytowego detalicznego.

 • Szansę poznania specyfiki zarządzania portfelem kredytowym w dwóch standardach rachunkowości (IFRS 9 i USGAAP).

 • Kreatywną pracę w dobrej atmosferze i z członkami zespołu chętnie dzielącymi się wiedzą.

 • Współpracę z wykwalifikowanymi specjalistami z kraju i zagranicy z różnych obszarów działalności banku.

 • Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, dodatkowe ubezpieczenie emerytalne).

 • Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej.

Powyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności: BankHandlowyPolandPrivacyNotice

-------------------------------------------------

Job Family Group:

Risk Management

-------------------------------------------------

Job Family:

Credit & Portfolio Risk Management

------------------------------------------------------

Time Type:

Full time

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View the "EEO is the Law" poster. View the EEO is the Law Supplement.

View the EEO Policy Statement.

View the Pay Transparency Posting

Apply Now

Saved Jobs

You have no saved jobs

Previously Viewed Jobs

You have no viewed jobs